You Are Here: Home » รายการทีวี

คุยข่าวประเทศไทย

ออกอากาศ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 20.00-22.00 น. รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ: มาลี ใจดี ลึก รวดเร็ว รอบด้าน กับ สถานการณ์ประจำวันเสาร์ สดๆ จากพื้นที่ เพื่อ up date ทุกสถานการณ์ข่าว รูปแบบรายการคุยข่าวประเทศไทย รายการคุยข่าวประเทศไทย เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้านที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการตือนภั ...

Read more

คนไทยหัวใจอาสา

ออกอากาศ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.30-19.30 น. รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ: กิตติ สิงหาปัด ลึก รวดเร็ว รอบด้าน กับ สถานการณ์ประจำวันเสาร์ สดๆ จากพื้นที่ เพื่อ up date ทุกสถานการณ์ข่าว รูปแบบรายการคนไทยหัวใจอาสา รายการคนไทยหัวใจอาสา เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้านที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการตือนภ ...

Read more

สารวัตรหนวดหิน

ออกอากาศ: วันอาทิตย์ เวลา 16.00-18.00 น. รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ: กิตติ สิงหาปัด ลึก รวดเร็ว รอบด้าน กับ สถานการณ์ประจำวันเสาร์ สดๆ จากพื้นที่ เพื่อ up date ทุกสถานการณ์ข่าว รูปแบบรายการสารวัตรหนวดหิน รายการ นาทีฉุกเฉิน เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้านที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการตือนภัยและป้องก ...

Read more

ชั่วโมงเตือนภัย

ออกอากาศ: วันเสาร์ เวลา 08.30-10.00 น. รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ: กิตติ สิงหาปัด ลึก รวดเร็ว รอบด้าน กับ สถานการณ์ประจำวันเสาร์ สดๆ จากพื้นที่ เพื่อ up date ทุกสถานการณ์ข่าว รูปแบบรายการชั่วโมงเตือนภัย สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง 191 ให้ความสำคัญกับรายการข่าว คาบคู่ไปกับบันเทิงและกีฬา มาโดยตลอด เฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2555 ได้ขยายเวลาในการนำเสนอข่าวภาคหลัก เช่น ว.2 ว.8 ทันข่าวทั่วไทย คนไทยหัวใจอา ...

Read more

ว.2 ว.8 ทันข่าวทั่วไทย

ออกอากาศ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-09.00 น. และ เวลา 16.00-18.00 น. รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ: สรยุทธ สุทัศจินดา/ ภาษิต อภิญญาวาท สรรหา สาระ ข่าวสารมากมาย ในช่วงเวลาเช้าและเย็น รูปแบบรายการ ว.2 ว.8 ทันข่าวทั่วไทย รายการข่าวทางเลือกใหม่ให้คุณในเช้าวันหยุด ตอบสนองความต้องการแห่งยุคการบริโภคข้อมูลข่าวสารพร้อมสรุป และวิเคราะห์ข่าวในรอบสัปดาห์สไตล์สนุกสนาน ไม่เครียด แต่เพียบด้วยสาระประโยชน์ ติดต่อรา ...

Read more

© 2011 บริษัท วัน เรสคิว จำกัด : 33/22 หมู่ที่13 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.02-432-0000

Scroll to top